header

CONTACT
 
 

 

HJ-SportsPhotography

Heulsterstraat 16

6114-ES Susteren

email: Info@HJ-SportsPhotography.com

KvK nr. 56334559

ABN-AMRO rek: NL46ABNA052.03.91.152

Member of:

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van HJ-SportsPhotography en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op deze site.

Email:

Opmerking:

Copyright op alle afbeeldingen.
Geen reproductie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbenden.

 

....Contact

....HJ-SportsPhotography

....Vul onderstaand formulier volledig in

....U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht

 

: *
: *

* Invoer verplicht

Privacy Verklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. (eng: General Data Protection Regulation GDPR) Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacy wetgeving geldt in de hele EU. De wet verplicht bedrijven persoonsgegevens met de juiste wettelijke grondslag en passende veiligheidseisen te verwerken. Bedrijven zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de data in al hun processen en betrokkenen krijgen het recht op inzage, rectificatie, en vergetelheid.

 

Identeit

 

Stichting HJ-Sportsphotography  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56334559

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden

 

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn Voor- en Achternaam, adres, postcode, email-adres en telefoonnummer (vast en of mobiel).

  

Verwerkingsgrond

 

Stichting HJ-Sportsphotography verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren van U opdrachten en voor het publiceren van ons werk.

 

Beveiliging van de door Stichting HJ-Sportsphotography vastgelegde persoonsgegevens  

Stichting HJ-Sportsphotography neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Stichting HJ-Sportsphotography. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Stichting HJ-Sportsphotography onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Stichting HJ-Sportsphotography meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Stichting HJ-Sportsphotography onverwijld contact op met deze betrokkenen. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting HJ-Sportsphotography verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Bewaarduur van persoonsgegevens

 

HJ-Sportsphotography zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

 

Aansprakelijkheid

 

Stichting HJ-Sportsphotography kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die U ondervind door gebruik van U gegevens die plaats vind zonder onze toestemming

 

Toestemming

 

Iedereen die gebruikt maak van ons contactformulier en / of een opdracht verleent geeft aan dat wij zijn / haar gegevens mogen opslaan op de boven vermelde manier.

 

 

 

Verwerkersovereenkomsten.

 

  • Fotowebshop Oypo
  • XA4all.nl  mailverkeer

 

Copyright © 2011 by HJ-Sportsphotography Created by Glimmersolutions